projektueProjekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Pluszaki na plusWszystkie nowo zapisane Dzieci do naszego przedszkola,

ZAPRASZAMY

wraz z rodzicami lub opiekunami, na zajęcia adaptacyjne, które będą odbywały się w sierpniu 2015 w godzinach 9.30 do 10.30 w następujących dniach:

• 18 sierpnia
• 20 sierpnia
Darmowy pobyt w przedszkolu oraz darmowe zajęcia dodatkowe:

- zajęcia artystyczno - muzyczne
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia ruchowe
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia z logopedą
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia na basenie

Rodzice pokrywają jedynie miesięczne koszty wyżywienia w kwocie 246 zł.


Zasady rekrutacji

Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności:

- dzieci w wieku od 3 do 5 lat
- zamieszkałe na terenie gminy Wałcz i miasta Wałcz;
- dzieci z miasta Wałcz będą zapisywane do przedszkola po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy;
- pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci od lat 3;
- dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym;
- dzieci osób samotnie wychowujących dzieci.


Rekrutacja trwa !

   


Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko
doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką, bo
uczy się „niechcący”, a zapamiętuje „na zawsze”.

                   Platon

     

.

            Niepubliczne Przedszkole „Pluszakowa Radość” w Wałczu jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Burmistrza Miasta Wałcz pod numerem 4 i objęte nadzorem pedagogicznym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
            Opiekujemy się dziećmi od 1,5 roku życia do lat 5. Przedszkole jest czynne 12 godzin dziennie i 12 miesięcy w roku w godzianach od 6:00 do 18:00. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w godzinach 9.00-14.00.
            W naszym przedszkolu panuje atmosfera sprzyjająca otwartości, bo prowadzą je mądrzy wychowawcy.

Państwa pociechy znajdą u nas:

  • profesjonalną opiekę,
  • całodzienne wyżywienie,
  • różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju dziecka poprzez zajęcia realizowane zgodnie z podstawą programową,
  • właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego.

Główne zadania przedszkola to:

  • ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
  • kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej je rzeczywistości,
  • wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody.


   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Copyright © by www.pluszakowaradosc.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.